Proč má celní řízení postup přesně daný

Jako mnoho jiných procesů má i celní řízení postup, kterým se musí řídit, přísně daný. Musí jej dodržovat jak celníci, tak i ti, kteří dováží či vyváží zboží z naší země. Jen málokdo si však pokládá otázku, proč je přesně takový, jaký je, a proč se na něm tak striktně lpí. Koneckonců, kdyby se přišlo na jeho nedodržení, čeká obě strany přinejmenším vysoká pokuta, a příslušného celníka pak místo. A to nikdo nechce riskovat.

Abychom mohli na výše uvedené otázky odpovědět, je nutné si nejprve uvědomit, co je vlastně hlavním cílem celého procesu. Tím je v první řadě ochrana před dovozem ilegálních látek a předmětů, a stejně tak jejich vývoz.

celní kontrola

To je však pouze jedna část. Další, stejně důležitou, je i zajištění, že stát bude přesně znát objem i druh zboží, který se z našeho státu vyvezl, stejně jako toho, který sem byl dovezen, stejně jako odkud a kam. To je důležité pro stanovení meziroční bilance exportu a importu, která tvoří jeden ze základů zahraniční politiky.

V neposlední řadě je zde pak to, aby podnikatelé skutečně zdanili veškeré své příjmy, i ty z dovozu a vývozu. To je důležité zvláště nyní, kdy díky pandemii koronaviru a válce na Ukrajině narostl státní dluh do skutečně vysokých výšin, a je nutné státní pokladnu co nejvíce naplnit.

parkoviště u celnice

Samotný proces se skládá z několika částí. Tou první je předložení veškeré potřebné dokumentace, která prokáže, že zboží bylo legálně nabyto, má povolení k vývozu či dovozu, a také jeho množství. Bez těchto dokumentů nemůže být vpuštěno do naší země, případně z ní vyvezeno.

Pak je zde i prohlídka, kdy celníci ověří, zda obsah nákladu skutečně odpovídá dokumentaci. To je však se začleněním naší republiky do Shengenského prostoru poněkud těžší, neboť například v rámci Evropské Unie se tyto kontroly nedělají. Nicméně je to stále jeden ze způsobů, jak jednak ochránit naši zemi, tak i zajistit fungování státu. A obojí je pro klid běžných lidí velmi důležité.