Dá se ještě dnes lékařům věřit?


Asi není nikdo, kdo nÄ›kdy neÅ¡el k lékaÅ™i, aÅ¥ už s onemocnÄ›ním Äi se zranÄ›ním. Ukazuje se vÅ¡ak, že zatímco je lidé jeÅ¡tÄ› v nedávné minulosti považovali v podstatÄ› za neomylné, dnes panuje vůÄi nim stále vÄ›tší nedůvÄ›ra. Lidé stále ÄastÄ›ji hledají druhý názor, nebo se dokonce obrací na alternativní medicínu. Tento jev má samozÅ™ejmÄ› svůj důvod.

 

znak moderní medicíny

 

Tím prvním je, že jsme se pÅ™estali na doktory dívat jako na vÅ¡emocné bohy. ZaÄínáme chápat, že se jedná stále jeÅ¡tÄ› o lidi, kteří jsou navíc mnohdy pÅ™epracovaní a unavení. Nelze tedy od nich Äekat zázraky, a také nejsou neomylní. JistÄ›, mají svou profesionální odpovÄ›dnost, avÅ¡ak jsou sto stále jen lidé.

 

Také se díky internetu mnohem rychleji a dále rozÅ¡iÅ™ují zprávy o tom, že nÄ›který z lékařů pochybil, což celé vÄ›ci také nepomáhá. Není tedy divu, že lidé mají k lékařům stále vÄ›tší nedůvÄ›ru. A je pravdou, že zdravý skepticismus je rozhodnÄ› na místÄ›. PÅ™eci jen, rozhodnÄ› je lepší mít více názorů, zvláštÄ› pokud léÄba, kterou nám nabídl ten první, nefunguje.

 

AvÅ¡ak aÄkoliv je toto vÅ¡e samozÅ™ejmÄ› pravda, problém je v tom, že mnozí v oné nedůvěře zachází až příliÅ¡ daleko. Potom nevěří žádnému doktoru a žádné medicínské proceduÅ™e a obrací se radÄ›ji na alternativní zdroje.

 

lékař v ordinaci

 

Zde nepomáhá ani fakt, že ani moderní medicína mnohdy nedokáže dát na nÄ›které otázky definitivní odpovÄ›Ä, a jsou nemoci, které nedokáže vyléÄit. NÄ›kdy navíc musí také říci, že zkrátka žádné Å™eÅ¡ení neexistuje a daná nemoc bude fatální, Äi znaÄnÄ› sníží kvalitu života, pÅ™iÄemž ta alternativní mnohdy nabízí doslova zázraky.

 

Je tedy na místÄ› být opatrný i s nedůvÄ›rou, a uplatňovat ji vÅ¡emi smÄ›ry – nejen vůÄi moderní medicínÄ›, ale také vůÄi té alternativní. Pak možná zjistíme, že ta klasická je i pÅ™es své nedostatky podstatnÄ› lepším Å™eÅ¡ením. U mnoha z tÄ›ch alternativních totiž bylo prokázáno, že fungují maximálnÄ› jako placebo. A to na vážná onemocnÄ›ní rozhodnÄ› nestaÄí.