Ozdoba zahrady


Dvojí radost, kterou si zasazením dýní majitelé zahrad u svých rodinných domů dopÅ™ejí, je zasloužená. DobÅ™e zvolené stanoviÅ¡tÄ› a patÅ™iÄnÄ› prohnojená půda na pÅ™ipraveném záhonu zaruÄí hojnou úrodu této tykvovité ÄeledÄ›. A je úplnÄ› jedno, jestli se vysázejí dýnÄ› okrasné, které se sice dají jíst, ale chuÅ¥ovÄ› se nedají s tÄ›mi jedlými srovnávat. Jejich pÅ™edností je barevnost a tvary, které se po sklizni využívají do podzimních výzdob. Ale obÄ› odrůdy jsou v zahradÄ› vítaným estetickým zpestÅ™ením. A to dvakrát. Nádhera kvÄ›tů, které se objeví na konci léta, nelze pÅ™ehlédnout. A možnost pozorovat jejich pÅ™erod v plody, které mnohdy pÅ™ekvapí svou velikostí, potěší každého.

Příprava záhonu dýní

V souÄasné dobÄ› jsou v zahradách nejÄastÄ›ji pÄ›stovány dýnÄ› Hokaido. AÅ¥ už Äervené Äi zelené. Které jsou odliÅ¡né nejen barvou, ale i polodlouhým tvarem. Velkou výhodou, kterou oceňují kuchaÅ™ky pÅ™i jejich zpracování je fakt, že dýnÄ› Hokaido se nemusí loupat. A tepelnÄ› se zpracovává i se slupkou. Å pagetové dýnÄ›, které se na záhonech objevují rovněž Äasto, mají slupku zbarvenou do žluta až oranžova. Která pÅ™i dozrávání ztvrdne. PÅ™ed kuchyňským zpracováním je ji nutné okrájet. A vláknitou dužinu po uvaÅ™ení vyjmout a servírovat namísto Å¡paget. Rovněž je možné jí nahradit klasické tÄ›stovinové polévkové nudle.

Dýňová bábovka

Pokud se najde v zahradÄ› místo na jižní a závÄ›trné stranÄ›, je možné na nÄ›m vytvoÅ™it záhon pro Máslovou dýni. Která je nároÄná na teplo a vyžaduje nároÄnÄ›jší péÄi. Mnozí ji sázejí do skleníku. Ve kterém je chránÄ›na pÅ™ed výkyvy poÄasí. Její velkou pÅ™edností je fakt, že neobsahuje téměř žádná semena. VÄ›tÅ¡inu plodu tvoří chutná dužina. StejnÄ› tak dýnÄ› MuÅ¡kátová. Která má po dozrání tmavÄ› krémovou barvu. Poznat ji lze i podle zajímavých barokních tvarů. A chutnají i z ní upeÄené dobroty. Velkoplodou dýni Goliáš vysazují na svých zahradách pÅ™edevším rodiÄe malých dÄ›tí. Z její dužiny lze vytvoÅ™it chutné zavaÅ™eniny. Kompoty Äi džemy. A poté využít vydlabanou dýni, s jasnÄ› oranžovou slupkou, na výrobu straÅ¡idelných výzdob na svátek Halloween.