Ovlivňovala někdy móda historii?


O módÄ› toho bylo napsáno již mnoho. RozhodnÄ› je jasné, že zde máme co dÄ›lat s nÄ›Äím, co je pro lidi velmi důležité. A Å™eÄ není ani zdaleka jen o obleÄení. V módÄ› byly například v minulosti nejrůznÄ›jší zbranÄ› Äi dokonce i zvyklosti. Je tedy na místÄ› si položit otázku, zda nÄ›kdy mÄ›la velký vliv na historii a historické události, nebo zda zůstávala jen pouhým doplňkem.

 

Samozřejmě, na první pohled by se zdálo, že druhá možnost je správná. Přeci jen, na běh dějin nemůže mít přílišný vliv to, co je zrovna v daném místě „trendy“. Při bližším zkoumání však uvidíme, že tomu tak rozhodně není. Naopak je několik významných historických událostí, které byly rozhodnuty právě módou.

 

módu obvykle spojujeme s obleÄením

 

Zde můžeme zmínit například bitvu u Agincourtu mezi AngliÄany a Francouzi. Zatímco ti druzí používali standardní meÄe a luky, v Anglii byl v té dobÄ› populární velký, silný luk. Ano, bylo mnohem těžší se s ním nauÄit pÅ™esnÄ› střílet, a také byl podstatnÄ› těžší. DostÅ™elil vÅ¡ak mnohem dál a šíp mÄ›l i vyšší rychlost a tedy i vyšší průraznost. A to byl také důvod, proÄ Britové nakonec tuto bitvu vyhráli, aÄkoliv Francouzi mÄ›li silnou poÄetní pÅ™evahu.

 

Je ovÅ¡em pravdou, že móda mnohdy vychází z nezbytnosti. Proto například v turecké armádÄ› již na zaÄátku dvacátého století nahradily jejich klasické zakÅ™ivené dýky jatagany běžné puÅ¡ky, byÅ¥ tyto zatím nebyly v Turecku vyrábÄ›ny, nebo alespoň ne ve velkém množství. Dýky zkrátka již v boji ani zdaleka nepostaÄovaly.

 

i otužování je módní záležitostí

 

Dá se tedy říci, že vývoj šel oběma směry. Móda ovlivňovala historii, stejně jako historie ovlivňovala módu. Není pochyb o tom, že kdyby nebyla, mnoho významných událostí by proběhlo úplně jinak, pokud by vůbec proběhlo. A na to je potřeba myslet vždy, když se něco stane populárním. Je sice pravdou, že ve většině případů jde o nevýznamnou věc, avšak nikdy nevíte. Může se stát, že právě ona móda bude psát historii.