Nejlevnější operační systém


Ono se říká, že o nic nejde. Když si nÄ›kdo kupuje nový poÄítaÄ, tak si neuvÄ›domuje, že platí i za Windows, který už je v nÄ›m. To zjistí až na dokladu o zaplacení, pokud je na nÄ›m vÅ¡e řádnÄ› rozepsáno.  

Nyní chystá majitel tohoto systému, firma Microsoft docela zajímavý podraz na své zákazníky. Míní jim provést stejný kousek, jako již provedli s Outlookem, který se jednou zaplatil a hotovo. Pak zaÄal fungovat na mÄ›síÄní platby a pÅ™esnÄ› tohle má v plánu udÄ›lat firma i s OS Windows. Zatím není známo odkdy, ale nasvÄ›dÄují tomu různé drobnosti jako drobnosti v kódu experimentální verze Windows Canary. 

monitor

Běžný uživatel pak bude platit jako mourovatý. Tedy ten, který nebude litovat svých těžce vydÄ›laných penÄ›z. Pravda, lidé si Äasem zvyknout a nenažraná firma se bude pakovat jeÅ¡tÄ› více. Za chvíli se tento neÅ¡var roznese vÅ¡ude a na mÄ›síÄní platbu budou fungovat i další vÄ›ci. Například boty.  

Nu, ti, kteří o své peníze trochu dbají jistÄ› budou pÅ™emýšlet co s tím a budou hledat levnÄ›jší Å™eÅ¡ení. Zde mohu smÄ›le doporuÄit odzkouÅ¡ené a velmi dobré. Tímto Å™eÅ¡ením je OS Linux.  

notebook

Tento systém je zcela zadarmo a doufám, že takovým zůstane. Má mnoho variant, nebo, chcete-li odnoží a uživatel si může zvolit tu, která mu lépe vyhovuje. Tyto odnože se nazývají distribuce. NÄ›které z nich se snaží svým způsobem práce a obsluhy co nejvíce systému Windows, aby uživatel, který z nÄ›j bude pÅ™echázet nemusel hledat cestiÄky anebo se snad nÄ›co složitÄ› uÄit znova a úplnÄ› od zaÄátku. Takto si jen pÅ™eskoÄí ze systému na systém a je vystaráno. UÅ¡etÅ™ené peníze za Windows budou hřát v kapse.  

VýbÄ›r nÄ›kterého distra je více než jednoduchý. Každé má totiž takzvanou live verzi, která se dá spustit přímo z nÄ›jakého nosiÄe. Žádná složitá instalace se nekoná. Když se testování dokonÄí, uživatel nosiÄ vytáhne z PC a to pracuje v tom, v Äem pÅ™edtím. 

Posted in IT |